Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
141/KH-UBND 07/09/2022 Công văn, Về việc triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
140/KH-UBND 06/09/2022 Thông tư, Thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi