Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
140/KH-UBND 06/09/2022 Thông tư, Thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi