Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
141/KH-UBND 07/09/2022 Công văn, Về việc triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030