Trường THPT Ba Gia

  • Điện thoại: 098 594 99 74
  • Email: c3bagia@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi