KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

...
Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi – 2023”

Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi – 2023”

Lượt xem:

Chiều 18/3, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi năm 2023”. Tiếp bước trường thi là Chương trình tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023, nhằm... ...